مسئولیت مدنی قراردادها پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399

مسولیت مدنی در قراردادهای املاک مسئولیت مدنی ناشی از کتمان حقیقت و ارائه اطلاعات غلط درخصوص قوانین املاک و قراردادها: صداقت و راستگویی از اصول حرفه و منشور اخلاقی بنگاههای املاک میباشند،لذا عدم صداقت و کتمان حقیقت سبب مسئولیت مدنی مشاوران میشود. تعریف مسئولیت مدنی به زبان ساده: عبارتست از شخصی که با دیگری رابطه و قراردادی ندارد.به عبارت دیگر قراردادی نبسته است.ولی به دیگری خسارت وارد کرده است. به عبارت دیگر: در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، میگویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. عناصرتحقق مدنی: ۱-ضرر  ۲-تقصیر  ۳-رابطه سببیت ریشه کتمان حقیقت درصنف مشاوران املاک: با توجه به اینکه درگذشته قراردادهای بنگاههای املاک بصورت دستی بوده که این امر باعث سودجویی و کلاهبرداری بسیاری از افراد شده. از آبان ماه سال ۱۳۹۰ بخشنامه اتحادیه املاک قراردادها باید بصورت تایپی و حاوی کد رهگیری منعقد گردد. اما ملاحضه شده متعالمین( خریدار-فروشنده) بابت خرید و فروش املاک،مبالغی میلیونی و میلیاردی میپردازند، این درحالیست که ممکن است این شبه وجودداشته باشد که سند مورد معامله اصالت نداشته باشد و یا در رهن بانک باشد و یا توقیف باشد که یا ریشه سند ملکی ملحق به ستاد فرمان امام یا اداره اوقاف باشد.( دراینصورت قیمت ملک موردمعامله ۳۰% ارزانتراست). حال مشاوران املاک با دانستن این مورد و بدون اطلاع به خریدار اقدام به انعقاد قرارداد میکنند و بعدازمدتی خریدار آگاه به این موضوع میشود و خودرا به نوعی مغرور میداند. حال این سوال مطرح است که اثراین امردرمسئولیت مدنی مشاوران املاک به چه صورت است؟ دلال در مقابل اجرتی که دریافت میکند ملزم به ارائه اطلاعات صحیح است- بطوریکه انگیزه های اصلی آمر در مراجعه به دلال، کسب اطلاعات میباشد. بنابراین کتمان حقیقت و عدم ارائه اطلاعات دقیق هم مناقی قرارداد دلالی است.و موجد مسئولیت قراردادی دلال میگردد. دلال ملزم است که بهترین شخص با عالی ترین شرایط را بعنوان طرف معامله برای آمر خود بیاید.

عضویت در خبرنامه اسنپ ملک

اسنپ ملک | خرید فروش رهن اجاره