کارشناسی ملک پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399

کارشناسی ملک:

استعلامات سه گانه شهرداری(ثبت.دارایی.سند.قیمت کارشناسی و...) پیش از خرید آن ملک مورد بررسی قراربگیرد و لازم است توسط افراد متخصص انجام شود.

چرا که کاربران و مشتریان معمولی از دانش مهارت و دقتی که برای تشخیص ملک لازم است برخوردار نیستند. برای مثال: فروش مال غیر که یکی از رایج ترین ترفندهای غیرقانونی است را عموما با استعلام قبل از خرید میتوان تشخیص داد. میزان در تعیین قیمت ملک نقشی اساسی دارد.بنابراین بدون کارشناسی ممکن است مبلغی به مراتب بیش از مبلغ واقعی ملک برای خرید آن بپردازید. گاهی ممکن است ظاهرملک مدنظر بسیارقابل قبول و مناسب به نظربرسد.در حالیکه مشکلات دارایی شهرداری و ثبت از آسیبهایی است که میتواند در آینده مشکلات جدی را برای خریدار به همراه داشته باشد. به همین دلیل بهتراست ریسک نکنید و از کارشناس حرفه ای بخواهید که این موارد را بررسی و ارزش واقعی و اصالت ملک را اعلام نماید. فراموش نکنید که در بنگاههای املاک ،استعلام ثبت و شهرداری و دارایی قابل حل نیست. فقط بحث جلوگیری از ضررهای مالی نیست که کارشناسی و بررسی احراز مالکیت را پیش از خرید ضروری میکند.

عضویت در خبرنامه اسنپ ملک

اسنپ ملک | خرید فروش رهن اجاره